Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2008

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΛΑ ΔΗΝ ΤΟΥ ΩΝΘΡΩΠΩ. ΧΑΙΡΕ ΧΑΙΡΩ ΦΙΛΤΑΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΤΑ ΕΝ ΛΕΜΕ.

ΧΑΡΑ ΜΟΥ

Η ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΕΡΩΣ ΤΗΣ ΠΣΥΧΗΣ.